Bỏ trả bảo hiểm thất nghiệp một lần

  • Tuyen dung nhan tai mua ban ten mien
  • Lý do của đề nghị này, theo bà Trần Thị Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐTBXH) là vì: “Chính sách này không những không kích thích được người lao động tìm việc mà còn khiến mỗi năm hơn nửa triệu người lao động rút ra khỏi thị trường lao động”.

    Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đề nghị chia ra 2 mức hưởng khác nhau: Một mức như quy định hiện hành áp dụng đối với trường hợp mất việc làm do người sử dụng lao động; một mức bằng một nửa mức hiện hành áp dụng đối với trường hợp mất việc làm do người lao động.

    Minh Nguyệt

    Nguồn: http://danviet.vn/128469p1c25/bo-tra-bao-hiem-that-nghiep-mot-lan.htm